กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss. Maria Precilla E. Floresca
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mr.Jason B. Isidro
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวธนานันท์ ทุเรทพล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mr. Edric L.Jalago
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Rena Joy M.Tapulayan
ครูสอนภาษาอังกฤษ