กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Miss. Maria Precilla E. Floresca
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวธนานันท์ ทุเรทพล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.Alden B. Barrosa
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ