ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  ตั้งอยู่เลขที่   159  .2   ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 098 - 7291573 , 063 - 0163858 Fax : 074 - 829821 e – mail:dckinder2@yahoo.com website : www.dckinder.ac.th สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ใบอนุญาต 4/2541    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541     ผู้รับใบอนุญาต นางสาวสมพิศ  พงษ์พิศ     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  ปี พ.ศ.  2541  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   19  ปี  ผู้จัดการนางสาววัชราภรณ์   บุดดา     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  2541  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา    19   ปี    ผู้อำนวยการ   นางสาววัชราภรณ์   บุดดา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท    สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 1 มิถุนายน  2560  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ปี