ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ต.ค. 65 ถึง 19 ต.ค. 65 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
26 ม.ค. 65 ถึง 19 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
09 ก.ค. 63 กำหนดเปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1-3 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
01 ก.ค. 63 กำหนดเปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
14 มี.ค. 63 ยกเลิกกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ขอแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มาเป็นวันที่ 3 , 5 , 6 มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 การประเมินคุณภาพด้วยข้อบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชัั้น ป.2,ป.4,ป.5 ปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพด้วยข้อบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชัั้น ป.2,ป.4,ป.5 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 
17 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง/ชุดนัเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
13 ก.พ. 63 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สอบการอ่าน (RT) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สอบการอ่าน (RT) สนามสอบโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง/ชุดนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
01 ก.พ. 63 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O - Net ป.6 ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สอบ O - Net  ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนเรวดีพัทลุง เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.  ประการศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2563 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนเรวดีพัทลุง / ชุดนักเรียน ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
24 ม.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 ประกาศโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 ทดสอบวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563 ทดสอบวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน SUMMER (หยุดวันที่ 6 , 13 ,14 ,15 เมษายน 2563)
        - ค่าเรียน SUMMER ระดับชั้นอนุบาล 2,500 บาท
        - ค่าเรียน SUMMER ระดับชั้นประถม 2,700 บาท
        - เรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. 
หมายเหตุ : 1. โรงเรียนแจกเอกสารใบงาน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
                  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง / แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
21 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวามคม 2562 เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น. พิธีเปิดเวลา 16.00 น. 
28 ต.ค. 62 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
21 มิ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสี "ธิดาเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "ธิดาเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
 - ขบวนพาเหรดเริ่มเดินจาก สามแยกท่ามิหรำ ผ่านวัดควนปรง ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง เข้าสู่โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
16 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 
13 มี.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กำหนดการต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้ประกาศกำหนดการต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตามกำหนดการของโรงเรียนในแนวทางเดียวกัน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
โรงเียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
07 ธ.ค. 61 กิจกรรม English Day
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรม English Day วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนทุกคนแต่งกาย Super Hero