ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 
13 มี.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กำหนดการต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้ประกาศกำหนดการต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตามกำหนดการของโรงเรียนในแนวทางเดียวกัน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
โรงเียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
07 ธ.ค. 61 กิจกรรม English Day
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรม English Day วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนทุกคนแต่งกาย Super Hero
29 ต.ค. 61 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561