ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
โรงเียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
07 ธ.ค. 61 กิจกรรม English Day
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรม English Day วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนทุกคนแต่งกาย Super Hero
29 ต.ค. 61 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561