ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
159 หมู่ที่ 2   ตำบลท่ามิหรำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
Email : dckinder2020@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน