ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
159 หมู่ที่ 2   ตำบลท่ามิหรำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 063-0163858 เบอร์โทรสาร 074-829821
Email : dckinder2020@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน