ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 321) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 325) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง SMTE โรงเรียนพัทลุง (อ่าน 272) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัด (อ่าน 273) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง MEP โรงเรียนสตรีพัทลุง (อ่าน 259) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 511) 02 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนจุฬา (อ่าน 276) 30 ม.ค. 61
ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน Pre-PT'60 (อ่าน 714) 24 ม.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 1168) 17 ม.ค. 61
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (สสวท.) ประจำปี 2560 (อ่าน 306) 16 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) และเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 569) 16 ส.ค. 60
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 281) 30 ก.ค. 60
ผลสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 393) 01 เม.ย. 60
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 853) 05 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 716) 30 มี.ค. 59
เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนใหม่ (อ่าน 534) 01 ธ.ค. 58
การแข่งขันฟุตซอลอินดอร์ซ๊อคเกอร์ (อ่าน 596) 31 ส.ค. 58