ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

รายการจำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม5,513
ค่าอาหาร/เทอม2,000
ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี800
ค่าสมุดรายงาน,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม300
ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี200
รวมภาคเรียนที่ 18,813
รวมภาคเรียนที่ 27,813


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายการจำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม2,757
ค่าอาหาร/เทอม2,500
ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี800
ค่าสมุดรายงาน,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม550
ค่ารียนภาษาอังกฤษ600
ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี200
รวมภาคเรียนที่ 17,407
รวมภาคเรียนที่ 26,407


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2


รายการจำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม2,757
ค่าอาหาร/เทอม2,500
ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี800
ค่าสมุดรายงาน,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม600
ค่ารียนภาษาอังกฤษ700
ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี200
รวมภาคเรียนที่ 18,257
รวมภาคเรียนที่ 27,257


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

รายการจำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม2,757
ค่าอาหาร/เทอม2,500
ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี800
ค่าสมุดรายงาน,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม600
ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ/เทอม1,000
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม700
ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี200
รวมภาคเรียนที่ 18,557
รวมภาคเรียนที่ 27,557


ระดับชั้นประถมศึกษา


รายการจำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม2,672
ค่าอาหาร/เทอม3,000
ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ/เทอม1,500
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม1,000
ค่าสมุดรายงาน, ใบงาน, กระดาษสอบ/เทอม800
ค่าบำรุงห้องสมุด/ปี100
ค่าประกันของเสียหาย(เก็บครั้งเดียว)200
ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี200


รวมภาคเรียนที่ 19,472
รวมภาคเรียนที่ 28,972