กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ อินนิล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862964866
อีเมล์ : dckinder3930@hotmail.com

นางสาวจุรีพร พุ่มพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฏยา ทวีวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1