ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 386) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 387) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง SMTE โรงเรียนพัทลุง (อ่าน 324) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัด (อ่าน 319) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้อง MEP โรงเรียนสตรีพัทลุง (อ่าน 312) 27 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 554) 02 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนจุฬา (อ่าน 311) 30 ม.ค. 61
ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน Pre-PT'60 (อ่าน 926) 24 ม.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 1222) 17 ม.ค. 61
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (สสวท.) ประจำปี 2560 (อ่าน 344) 16 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) และเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 626) 16 ส.ค. 60
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 304) 30 ก.ค. 60
ผลสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 420) 01 เม.ย. 60
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 888) 05 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 739) 30 มี.ค. 59
เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนใหม่ (อ่าน 563) 01 ธ.ค. 58
การแข่งขันฟุตซอลอินดอร์ซ๊อคเกอร์ (อ่าน 622) 31 ส.ค. 58