ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคชุดตรวจโควิด-2019 ให้กับทางโรงเรียน
นายตฤณ  คชกาญจน์  ผู้ปกครองของเด็กหญิงชัญญานุช   คชกาญจน์  ชั้น ป.4/1 และเด็กหญิงนภัสกร  คชกาจน์ ชั้น ป.3/2 ได้บริจาคชุดตรวจโควิด - 2019 Antigen Test Kit (ATK) ให้กับทางโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,12:41   อ่าน 749 ครั้ง