ภาพกิจกรรม
การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แก่ผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 6 - 8  กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,13:28   อ่าน 26 ครั้ง