ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตารรมพัทลุง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 โดยได้พานักเรียนไปศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง   จุดชมวิวทะเลน้อย สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อน ครู และวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,14:24   อ่าน 45 ครั้ง