ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E.) ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E.)
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,10:53   อ่าน 220 ครั้ง