รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
159 หมู่ที่ 2   ตำบลท่ามิหรำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 063-0163858 เบอร์แฟกส์ 074-829821
Email : dckinder2020@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :