ผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2015
ปรับปรุง 16/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 347333
Page Views 520450
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
8 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
9 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
11 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
12 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
15 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
25 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
29 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
33 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
40 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
44 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
49 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
58 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
59 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
63 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
95 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก บางแก้ว
96 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
104 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
110 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
111 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
113 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
119 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
121 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
122 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
123 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
126 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
131 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
133 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
142 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
143 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
149 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
150 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
155 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
161 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
167 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
168 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
169 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
186 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
187 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
188 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
192 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
193 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
194 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
204 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
216 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
272 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
273 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
274 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
275 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
276 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436