ผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2015
ปรับปรุง 23/03/2021
สถิติผู้เข้าชม 386528
Page Views 568123
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
5 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
9 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
10 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
11 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
12 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
13 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
15 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
20 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
21 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
31 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
32 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
39 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
40 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
42 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
44 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
47 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
52 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
69 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
78 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
98 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
104 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
105 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
112 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
114 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
117 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
120 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
122 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
123 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
125 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
133 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
139 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
140 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
153 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
154 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
162 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
166 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
167 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
181 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
191 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
192 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
193 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
199 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
213 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
220 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
272 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
273 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
274 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
275 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -