ผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2015
ปรับปรุง 29/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 488873
Page Views 703239
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
2 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
3 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
4 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
6 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
7 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
8 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
9 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
10 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
11 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
12 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
15 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
21 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
25 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
29 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
30 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
38 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
40 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
43 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
52 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
59 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
69 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
70 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
75 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
76 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
77 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
96 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
105 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
110 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
112 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
119 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
122 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
126 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
129 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
133 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
140 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
145 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
150 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
158 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
180 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
181 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
189 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
192 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
193 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
203 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
206 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
213 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
272 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
273 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -