ผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 331729
Page Views 501361
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
2 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
3 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
5 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
6 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
7 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
8 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
13 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
14 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
18 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
19 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
39 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
42 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
47 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
50 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
55 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
61 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
62 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
65 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
75 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
77 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
80 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
83 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
84 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
92 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
101 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
105 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
115 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
116 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
118 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
123 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
124 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
145 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
146 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
149 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
157 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
170 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
183 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
197 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
201 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
205 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
223 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436