ผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2015
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 415913
Page Views 606089
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
2 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
3 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
6 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
7 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
8 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
9 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
10 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
11 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
15 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
23 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
25 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
33 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
40 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
41 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
43 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
55 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
57 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
79 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
96 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
98 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
104 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
105 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
107 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
113 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
120 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
121 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
123 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
127 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
135 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
137 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
145 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
150 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
156 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
158 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
180 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
182 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
192 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
194 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
200 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
206 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
213 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
215 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
271 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -