ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
1. เด็กชายกฤตภาศ      กาญจโนภาศ
2. เด็กชายอิศม์อนีติ      เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายสุกฤษฎ์        พรวิระวงค์วารี
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,15:03   อ่าน 151 ครั้ง