ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องวิทย์ - คณิต โรงเรียนสตรีพัทลุง
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีพัทลุง
1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ      พันธ์คง
2. เด็กชายธนิสร          พรอภิรัตน์
3. เด็กหญิงสุภัชชา       ศรีชูทอง
4. เด็กหญิงปิยพัชร์       เศรษฐสุข
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 135 ครั้ง