ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องวิทย์ - คณิต โรงเรียนสตรีพัทลุง
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีพัทลุง
1. เด็กหญิงพิญาดา      บัวแก้ว
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค      ปลอดฟัก
3. เด็กหญิงณัฐนรี        ฝั่งชลจิตต์
4. เด็กชายนันทศักดิ์     ยอดศรี
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 484 ครั้ง