ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
1. เด็กหญิงศุภิสรา  โรจชะยะ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงสุธัญญา จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงวัมนวิภา อมตเวทย์
5. เด็กหญิงอรภูรินทร์ เจียจิระพงษ์
6. เด็กหญิงปวริศา ขวัญแก้ว
7. เด็กชายธนเดชน์ คันธชาติกุล
8. เด็กชายปานภัทร ชนาพงษ์จารุ
 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 592 ครั้ง